December 18, 2013

การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ก็ยังเป็นเรื่องยากต่อไป

หลายท่านคงได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวการทำผลงานวิทยฐานะระดับต่างๆแล้วนะครับ  ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา  และสายผู้บริหารสถานศึกษา  การทำผลงานตาม ว.17ก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้องจัดทำเอกสารและผลงานทางวิชาการล้วนต้องใช้เวลาในการจัดทำผลงาน  ที่สำคัญแค่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นก็ไม่ใช่ง่ายที่จะสำเร็จภายในเวลาจำกัด ถ้าจะต้องนั่งทำผลงานด้วยแล้วจึงเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น ...นอกจากคนที่มีความมุ่งมั่นทำผลงานจริงๆตั้งธงไว้แล้วเท่านั้นที่ทำได้  ส่วนจะหันไปขอรับประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว.13 (ว. 5 เดิม)  ดูรายละเอียดแล้วน่าจะโหดกว่าเดิม ยกตัวอย่างการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว.13 หลายท่านแค่กรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ก็รู้ว่าไม่ผ่านแต่แรกแล้วครับ  น่าสงสารกับความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายผู้บริหารสถานศึกษาไทยจริงๆ
การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์  ต้องได้รางวัลระดับประเทศขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับครูและผู้บริหารแล้วกว่าจะได้หมดงบประมาณไม่น้อยครับ จากที่ผ่านมาเพียงแค่ผู้บริหารไม่มีชื่อในเกียรติบัตรรางวัลระดับประเทศว่าเป็นผู้ฝึกสอนด้วยเลยตัดสิทธิ์ไม่ผ่านการกลั่นกรองจาก สพฐ.  คิดว่าไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไรครับ จึงทำให้ดูเหมือนว่าไม่ส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรเท่าที่ควรครับ  นอกจากท่านจะเป็นนักล่ารางวัลเท่านั้นครับถึงจะมีโอกาสครับ เราควรจะเน้นคุณภาพการศึกษาดีกว่าครับ ดูผลการพัฒนา กระจายอำนาจให้ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วม โดยอิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับความก้าวหน้าของครูครับ
เกียรติบัตรต่างๆที่ได้มาบางครั้งก็เป็นขยะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยครับ ในการจัดการศึกษาในทัศนะของผมคิดว่าคุณภาพผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ เรากำลังหลงทิศทางเกี่ยวกับเกียรติบัตร รางวัลต่างๆที่ได้รับ ครูได้รับวิทยฐานะมากขึ้น  แต่....คุณภาพการศึกษาลดลง  จะปฏิรูปกี่ครั้งก็เหมือนเดิมครับเมื่อระบบไม่เปลี่ยน  ทุกเรื่องครับที่ต้องเปลี่ยนกระทั่งความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรที่เราจะส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้ความก้าวหน้า และมีเงินเดือนสูงขึ้นทันการเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจของประเทศที่นับวันจะสูงขึ้นตามลำดับ ผมเห็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ควรที่จะประยุกต์ใช้กับครูบ้างครับท่านลองค้นดูครับ  ต่อไปครูที่ตั้งใจทำงานไม่ค่อยสนใจเรื่องการส่งวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาก็เสนอชื่อเพื่อประเมินตามเกณฑ์น่าจะเป็นทางออกที่ดีครับ 
 ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ที่จะได้รับการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว13  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มประเมินประมาณเดือนมกราคม 2557  ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมครับ
  
สำหรับเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ ปี 2557 ครูใช้ผลสัมฤทธิ์นักเรียน 80% ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา 50% ชี้หัวใจสำคัญระบบใหม่ทำให้ครูไม่ทิ้งห้องเรียน จะให้น้ำหนักผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประมาณ 50% อีก 20% เป็นการดูแลครู อย่างการส่งเสริมการพัฒนาครูการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และสัดส่วนที่เหลือ 30% จะดูการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมกับชุมชนจ้างใครทำผลงานไม่ได้  ผ่านหรือไม่ขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน เริ่มปี 2557

November 27, 2013

นครหลวงจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน นครหลวงเกมส์


สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน  นครหลวงเกมส์  โดยมี นายวันชัย รักษาสกุล สจ.เขตนครหลวง และรองประธานสภา อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน  นครหลวงเกมส์  ของโรงเรียนในอำเภอนครหลวง ประจำปี 2556  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ประกอบด้วย โรงเรียนในอำเภอนครหลวง 19 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน 

October 07, 2013

อ.นครหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ ทีเอสเทค ครั้งที่ 15


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26  กันยายน  2556  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ ทีเอสเทค ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ครั้งที่ 15  โดย นายยาสุโนริ  ซาคุไร  ประธานบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด)  เป็นประธานเปิดงาน  ได้รับเกียรติจาก  นายภิรมย์  นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต รับมอบงบประมาณการจัดกิจกรรม จำนวน 130,000 บาท ในการจัดโครงการและกล่าวขอบคุณบริษัท  ให้โอวาทนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  โดยนายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  กล่าววัตถุประสงค์ในการจัด สำหรับในปีนี้การแข่งขันเพื่อเตรียมการสำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  มีนักเรียนและครูร่วมกิจกรรมประมาณ  1,000  คนเศษ

August 12, 2013

8 สิงหาคม เปิดศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง


วันที่ สิงหาคม  2556  เวลา  09.00  น.  นายบุญส่ง  กลิ่นสวาทหอม  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครหลวง  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง ตามที่โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของอำเภอนครหลวง  ตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม  2556   โรงเรียนได้ปรับปรุง พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา จัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต และงบประมาณจากทางโรงเรียน  ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนในโรงเรียน  ในอำเภอนครหลวง  และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต กำหนดเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมกันทั้งระดับอำเภอและระดับกลุ่ม  ในวันที่  8  สิงหาคม  2556  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายปรีวัตร  สมัครประโคน และคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  ผู้ปกครองนักเรียนร่วมงาน การนำเสนอขอเชิญชมวีดีทัศน์
August 11, 2013

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศมอบสื่อการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2556  หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ โดยการนำของ พลอากาศตรี  มานะ  ประสพศรี  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงกองทัพอากาศ รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 8  ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน  ตรวจรักษาโรค  ตัดผม  งานอาชีพ  พร้อมนำวงดุริงยางค์ทหารอากาศมาแสดง  โดยได้มอบสื่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) ด้วย  สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน    ในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจาก นาวาอากาศเอกวีรชน  นรานุต  ศิษย์เก่าของโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)
คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556


คำขวัญวันแม่
2556 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556 แล้ว

          
วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ ซึ่งนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติเมื่อปี 2544 เป็นต้นมา ก็จะมีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา

          และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่วันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจะนำไปเผยแพร่เทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศ 
          โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี"

VDO Youtube เกี่ยวกับแม่July 08, 2013

เชิญทุกโรงเรียนสมัครร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธคือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ มีการจัดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธโดยมีจุดเน้นคือ โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา และลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ
 ๑. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี
 ๓. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี
 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม
          การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย ด้านกายภาพ คือ อาคารสถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหน่วยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เป็นต้น และ ด้านการบริหารจัดการ ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น การกำหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาต่อเนื่อง
    อ่านต่อ 

July 06, 2013

ประวัติส่วนตัวของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ


ประวัติส่วนตัวของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง  รมว.ศึกษาธิการ
 • เกิดเมื่อ มกราคม พ.ศ.2499
 • คู่สมรส นางจิราภรณ์ ฉายแสง (เปี่ยมกมล)
 • twitter - chaturon
 • facebook - Chaturon Chaisang
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
 • 27 กรกฎาคม 2529  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
 • 24 สิงหาคม 2531  กรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
 • 24 กรกฎาคม 2531  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาชน
 • 22 มีนาคม 2535  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคความหวังใหม่
 • 19 ตุลาคม 2535  กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • 1 มีนาคม 2538  โฆษกพรรคความหวังใหม่
 • 2 กรกฎาคม 2538  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคความหวังใหม่
 • 8 สิงหาคม 2538  ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 17 พฤษภาคม 2539  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2539  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • 27 เมษายน 2542  เลขาธิการพรรคความหวังใหม่ รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
 • 6 มกราคม 2544  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2544  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 27 มกราคม 2545  รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
 • 5 มีนาคม 2545  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 38
 • 3 ตุลาคม 2545  รองนายกรัฐมนตรี
 • 6 กุมภาพันธ์ 2548  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
 • 11 มีนาคม 2548  รองนายกรัฐมนตรี
 • 2 สิงหาคม 2548 - 19 กันยายน 2549  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2 เมษายน 2549  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
 • 13 ตุลาคม 2549  รักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
 • 30 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

July 02, 2013

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต เดือน กรกฎาคม  – กันยายน 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556
ระดับภาค กำหนดใน 4 ภูมิภาค
- ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556
- ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8-10 ธันวาคม 2556
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
- ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 63 Download ได้ที่นี่


June 25, 2013

การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2 เริ่มแล้ว

สพฐ.กำหนดให้มีการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับมอบโล่สำหรับโรงเรียนและมอบโล่ให้ผู้บริหารหลังประเมิน เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานครับ

สำหรับการประเมิน
โรงเรียนดี ศรีตำบล เฟส 1 ได้ทำการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ทั้งหมด 1,827 แห่ง จากจำนวนโรงเรียนดีศรีตำบล ทั้งหมด 1,926 แห่ง (1,827 + 99 แห่ง ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เขต 3) สรุปผลได้ดังนี้

1. ผ่าน  1,688   แห่ง  (ผ่าน อย่างไม่มีเงื่อนไข 1,011 แห่ง และ ผ่าน อย่างมีเงื่อนไข  677 แห่ง)
2. ไม่ผ่าน 100   แห่ง  (ไม่ผ่าน 58  แห่ง และ ไม่ผ่าน แต่มีเงื่อนไข 42 แห่ง)
3.ไม่แจ้งข้อมูล (ติดต่อไม่ได้)  39  แห่ง

รายละเอียดหนังสือราชการ และเอกสารการประเมิน
4.รายชื่อโรงเรียน.xls

ในการประเมินมีคณะกรรมการหลายส่วนครับ ประเมินตามสภาพจริง เชิงประจักษ์ครับ  ขอให้ท่านรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินตามแบบครับ  ให้เวลาในการประเมินโรงเรียนครึ่งวันครับ  ประเมินประมาณ 2 โรงเรียน /วัน...

June 06, 2013

นครหลวง(พิบูล) จัดค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์

ค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์  
เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2556  โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) กลุ่มอุตรนคร  อำเภอนครหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จัดค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์  ตามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สร้างงานศิลป์  ของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  โดยได้เชิญ นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) เป็นประธานเปิดค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  มีทักษะในการวาดภาพเสริมวิชาที่เรียนวิชาศิลปะ  ซึ่งจะใช้การวาดภาพต่างๆประยุกต์ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้เวลาในการอบรม  1  วัน  จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจำนวน  300  คนเศษ  โดยมีวิทยากรให้การอบรม  4  คน ได้แก่  นายบรรจง  สาหร่าย  ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม  นายกสมาคมครูนครหลวง,  นายสมเกียรติ  สุริยนต์   ครูโรงเรียนวัดราษฏร์บำเพ็ญ ,นายวิเชนทร์  คล้ายอ่อน  ครูโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  และนายจุมพล  สมภาค  ครูโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  สำหรับการอบรมครั้งนี้แม้การอบรมจะมีเวลาเพียง 1  วัน  แต่ผลงานนักเรียนที่ได้รับประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายของวิทยากร  ซึ่งวิทยากรเสนอแนะควรสนับสนุนให้จัดการอบรมเด็กที่ทักษะทางด้านศิลปะวาดภาพระดับในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

April 24, 2013

มติ ครม.แก้ ก.ม.กบข.ให้ ขรก.เลือกวิธีรับบำนาญ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไขกฎหมายกองทุน กบข. เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญก่อนปี 2540 ตัดสินใจเลือกว่า จะกลับไปใช้รับเงินบำนาญตามกฎหมายเดิม หรือว่าจะเลือกเป็นสมาชิก กบข.ต่อไป โดยมีข้าราชการสามารถใช้สิทธิดังกล่าวประมาณ 9.7 ล้านคน แยกเป็นข้าราชการปัจจุบันกว่า 700,000 คน และข้าราชการบำนาญ 2.5 แสนคน คาดว่าจะมีข้าราชการใช้สิทธิ เพื่อกลับไปรับบำนาญแบบเดิมประมาณ 700,000 คน รัฐบาลตั้งงบประมาณรองรับการเลือกกลับไปใช้บำนาญของข้าราชการปีแรกประมาณ 1,014 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่จะรับประโยชน์มากกว่าการเป็นสมาชิกของ กบข.ควรมีอายุราชการ 40 ปีขึ้นไป การมีอายุราชการทวีคูณ จำนวนมาก เนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร เช่น ทหาร ตำรวจ ครู สาธารณสุข โดยจะเริ่มให้ตัดสินใจเลือกในช่วงกลางปีหน้า เพื่อเริ่มใช้สิทธิในปีงบประมาณ 2558 หากใครเลือกแนวทางกลับไปใช้บำนาญเดิมจะต้องคืนเงินสมทบจากรัฐบาล และเงินทุนประเดิม

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังเดินหน้าสมทบเงินเข้ากองทุน กบข.เพิ่มเติมทุกปี รองรับข้าราชการเกษียญอายุมากขึ้นในปีต่อไปในอนาคตหลายแสนล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนปัจจบันมีอยู่ 1.5 แสนล้านบาท สำหรับสูตรการคำนวณผลตอบแทนหลังเกษียณอายุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบงบประมาณปี 2557 โดยประมาณการรายรับ 2.275 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 2.5 แสนล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุล 2.525 ล้านล้านบาท โดยจัดสรรสำหรับคืนเงินรถยนต์คันแรก 30,000 ล้านบาท ยืนยันยังมีเงินเพียงพอรองรับดูแลสังคม ทั้งสาธารณสุข และด้านการศึกษา และยังจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6.2 แสนล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 27.28 ของรายได้รัฐ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

February 17, 2013

นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคต


อย่ากังวลไปเลยสำหรับการศึกษาไทยครับ  เราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับ   อยากให้ทุกฝ่ายคิดบวก คิดสร้างสรรค์กันครับ  ตามบริบท  วัฒนธรรม ประเพณีไทยๆกันดีกว่าครับ  เราพัฒนาอะไรก็ตามบนข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ  บุคลากร  ที่สำคัญนโยบายการศึกษาถ้าเรายังขาดทิศทางที่ชัดเจน  คงยากครับ  ผมอ่านหนังสือสยามธุรกิจ เห็นว่าน่าสนใจเลยนำมาฝากครับ  ท่ามกลางพลวัตรของสังคมในปัจจุบันบวกกับกระแสแนวโน้มที่จะมาถึงนี้ การศึกษาไทยจะดำเนินยุทธศาสตร์เดิมๆ อีกไม่ได้ นั่นหมายความว่า สังคมไทยกำลังต้องการนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคต แนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคตที่หลายประเทศให้ความสำคัญ มักจะเน้นไปที่รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และเศรษฐกิจการแข่ง ขัน รวมไปถึงแนวโน้มการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy) แต่สำหรับประเทศไทยยัง คลุมเครือเพราะอยู่ระหว่างเลือกว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง!!

เริ่มจากปัญหาการสอนที่มีช่องว่างระหว่างทักษะกระบวนการคิด และทักษะวุฒิทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มุ่งแข่งขันทำให้การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาทางวิชาการเป็นสำคัญ ในขณะที่ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน

รวมไปถึง การใช้เทคโนโลยีในกิจวัตรประจำวันหรือใช้ในการเรียนการสอนทำให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ลดลง ส่งผลให้ช่องว่างทางอารมณ์ จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวที่นับวันจะรุนแรงขึ้นจนส่งผลให้การพัฒนาเชิงสังคมของเด็กไทยดิ่งลงเหว

การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ แนวคิดของทุนนิยมที่มุ่งแข่งขันได้แพร่ กระจายไปทั่วโลก ส่งผลผู้ประกอบกับสถาบันการศึกษาจำนวนมากมุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และประเมินผลการเรียนที่ความสามารถทางวิชาการจนอาจละเลยการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อคุณภาพ นักศึกษาจำนวนมากที่ใช้ชีวิตฉันท์สามีภรรยาในสถาบันการศึกษา มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน สู้รบฆ่าฟันต่างสถาบัน เป็นต้น

แนวโน้มเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวมของประเทศไทยยังต้องการนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคต ที่จะเท่าทันต่อแนวโน้มต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่แนวโน้มวิกฤตการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่นับวันดูจะรุนแรงมากขึ้นๆ จนกลายเป็นกระแสเรียกร้องนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาที่จะไล่ทันต่อแนวโน้มที่ว่า นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคต

นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตที่ว่านี้ ควรมีการ รวมพลังมีการออกแบบร่วมกันและจัดการร่วมกันที่ดี มิใช่เพียงมุ่งเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและพลเมืองเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นคน อุดมความรู้ คู่ความดีงามและมีทักษะที่หลาก หลายมีความสามารถในการจัดการที่ดี เพื่อเป็นเงื่อนไข สำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในอนาคตข้างหน้า

เพื่อพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบ ครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา ตลอดจนเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความ รู้สร้างความตระหนัก สำนึกในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมาน ฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย

พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข กลุ่มเป้าหมายแรก ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาน ศึกษา 15 ล้านคน เพื่อขยายผลสู่สังคม วงกว้าง โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ กระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการศาสนา และสถาบันการศึกษา ที่กล่าวมาทั้งหมดอาจเป็นการ แก้ปัญหาการศึกษาและสังคมในระยะยาวและยั่งยืน 

ที่มา :
 สยามธุรกิจ
เมื่อวันที่ มกราคม 2553 

February 04, 2013

สพฐ เตรียมประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่น 1 – 3


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ประชุมคณะกรรมการเตรียมประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล  รุ่น  1 –  3  เมื่อวันที่  25 – 27  มกราคม  2556  ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   เพื่อเตรียมประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล  สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จะมีมอบโล่ให้แก่โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบลหลังประเมิน สำหรับโรงเรียนใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีโรงเรียนที่ต้องรับการประเมิน  จำนวน  19  โรงเรียน  ประเมินตามนโยบาย 7 – 7 – 7 - 7  โดยประเมินโรงเรียนละครึ่งวัน  เน้นการประเมินตามสภาพจริง  ขอให้ท่านรวบรวมเอกสาร / กิจกรรม  รองรับการประเมิน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประเมินระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 – 8 มีนาคม  2556 รายละเอียดที่ชัดเจน สพฐ.และ สพป.ต่างๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  จึงแจ้งท่านทราบก่อนเพื่อเตรียมรวมรวมงานรับประเมินต่อไป  รายละเอียดที่ เว็บไซต์โรงเรียนดี ศรีตำบล 
รายชื่อโรงเรียนรับประเมิน1_(เว้นนราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

กระทรวงศึกษาธิการปรับแบบพิมพ์ ปพ.1 ใหม่ เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2555


ภาพจากเว็บไซต์ครูวันดี
กระทรวงศึกษาธิการปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ใหม่  ให้สถานศึกษาในไปในแนวทางเดียวกัน  การสื่อสารความเข้าใจตรงกัน  ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน  เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแบบที่ เว็บไซต์ครูบ้านนอก

January 22, 2013

รัฐบาลให้ใช้ WiFi ฟรี ลงทะเบียน ใช้ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ


ICT Free Wifiตอนนี้ทางกระทรวง ICT ของรัฐบาล ก็ได้คลอดนโยบาย Wifi ฟรี ทั่วประเทศ ( เวอร์ชั่นทดสอบ ) ของทาง TOT ให้ผู้ใช้มือถือทุกเครือข่ายได้ใช้งานกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้บริการได้ผ่านวิธีการไม่ยุ่งยาก สามารถใช้งานได้ในแต่ละครั้งนาน 20 นาที  เวลารวมไม่เกิน 120 นาที/วัน อายุการใช้งาน 180 วัน นับจากการใช้งานครั้งแรก ดูวิธีลงทะเบียนกันเลย

ICT Free Wifi
ตามนโยบาย “Smart  Thailand” ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และตอบสนองต่อโครงการแท็บเล็ตสำหรับเด็ก ป.1 ที่ได้มีการแจกจ่ายไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศแล้ว ทั้งนี้ในปี 2555
ตอนนี้กระทรวง ICT มีการเปิดจุดบริการ Free WiFi ไปแล้วกว่า 200,000 จุด โดยแบ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท TOT 30,000 จุด พร้อมกับการเพิ่มอีก 20,000 จุดก่อนสิ้นปีนี้, บริษัท กสท. 30,000 จุด, AIS  50,000 จุด และ TRUE 50,000 จุด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก กสทช.อีก 150,000 จุด ขณะที่ DTAC ได้ตอบรับการเข้าร่วมครั้งนี้ในบางพื้นที่ เช่น โรงเรียน และโรงพยาบาล นั่นเอง
สำหรับปี 2556 นี้ทางกระทรวง ICT เตรียมงบประมาณเพื่อโครงการขยายพื้นที่การให้บริการ Free WiFi รอง รับกับโครงการแท็บเล็ตสำหรับเด็กที่จะมีการจัดซื้อให้กับเด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 กว่า 1.6 ล้านเครื่อง ซึ่งการเพิ่มจุดบริการนี้ คาดว่าจะทำให้ประชาชนและเด็กไทยเข้าถึง Internet ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับลิงค์สำหรับลงทะเบียน
ICT Free WiFi

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล http://vip.totwifi.com/ict-metro1
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล http://vip.totwifi.com/ict-metro2
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล http://vip.totwifi.com/ict-metro3
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล http://vip.totwifi.com/ict-metro4
กาญจนบุรี http://vip.totwifi.com/ict-kanchanaburi
จันทบุรี http://vip.totwifi.com/ict-chantaburi/
ฉะเชิงเทรา http://vip.totwifi.com/ict-chachoengsao
ชลบุรี http://vip.totwifi.com/ict-chonburi
ชัยนาท http://vip.totwifi.com/ict-chainat
ตราด http://vip.totwifi.com/ict-trat
นครนายก http://vip.totwifi.com/ict-nakhonnayok
นครปฐม http://vip.totwifi.com/ict-nakhonpathom
ประจวบคีรีขันธ์ http://vip.totwifi.com/ict-prachuapkhirikhan
ปราจีนบุรี http://vip.totwifi.com/ict-prachinburi
พระนครศรีอยุธยา http://vip.totwifi.com/ict-ayutthaya
เพชรบุรี http://vip.totwifi.com/ict-phetchaburi
ระยอง http://vip.totwifi.com/ict-rayong
ราชบุรี http://vip.totwifi.com/ict-ratchaburi
ลพบุรี http://vip.totwifi.com/ict-lopburi
สมุทรสงคราม http://vip.totwifi.com/ict-samutsongkhram
สมุทรสาคร http://vip.totwifi.com/ict-samutsakhon
สระบุรี http://vip.totwifi.com/ict-saraburi
สิงห์บุรี http://vip.totwifi.com/ict-singburi
สุพรรณบุรี http://vip.totwifi.com/ict-suphanburi
อ่างทอง http://vip.totwifi.com/ict-angthong
สระแก้ว http://vip.totwifi.com/ict-sakaeo
กำแพงเพชร http://vip.totwifi.com/ict-kamphaengphet
เชียงราย http://vip.totwifi.com/ict-chiangrai
เชียงใหม่ http://vip.totwifi.com/ict-chiangmai
ตาก http://vip.totwifi.com/ict-tak
นครสวรรค์ http://vip.totwifi.com/ict-nakhonsawan
น่าน http://vip.totwifi.com/ict-nan
พิจิตร http://vip.totwifi.com/ict-pijit/
พิษณุโลก http://vip.totwifi.com/ict-phitsanulok
เพชรบูรณ์ http://vip.totwifi.com/ict-phetchabun
แพร่ http://vip.totwifi.com/ict-phrae
แม่ฮ่องสอน http://vip.totwifi.com/ict-maehongson
ลำปาง http://vip.totwifi.com/ict-lampang
ลำพูน http://vip.totwifi.com/ict-lamphun
สุโขทัย http://vip.totwifi.com/ict-sukhothai
อุตรดิตถ์ http://vip.totwifi.com/ict-uttaradit
อุทัยธานี http://vip.totwifi.com/ict-uthaithani
พะเยา http://vip.totwifi.com/ict-phayao
กาฬสินธุ์ http://vip.totwifi.com/ict-kalasin
ขอนแก่น http://vip.totwifi.com/ict-khonkaen
ชัยภูมิ http://vip.totwifi.com/ict-chaiyaphum
ยโสธร http://vip.totwifi.com/ict-yasothon
นครพนม http://vip.totwifi.com/ict-nakhonphanom
นครราชสีมา http://vip.totwifi.com/ict-nakhonratchasima
บุรีรัมย์ http://vip.totwifi.com/ict-burirum/
มหาสารคาม http://vip.totwifi.com/ict-mahasarakham
ร้อยเอ็ด http://vip.totwifi.com/ict-roiet
เลย http://vip.totwifi.com/ict-loei
ศรีสะเกษ http://vip.totwifi.com/ict-sisaket
สกลนคร http://vip.totwifi.com/ict-sakonnakhon
สุรินทร์ http://vip.totwifi.com/ict-surin
หนองคาย http://vip.totwifi.com/ict-nongkhai
อุดรธานี http://vip.totwifi.com/ict-udonthani
อุบลราชธานี http://vip.totwifi.com/ict-ubonratchathani
มุกดาหาร http://vip.totwifi.com/ict-mukdahan
อำนาจเจริญ http://vip.totwifi.com/ict-amnatcharoen
หนองบัวลำภู http://vip.totwifi.com/ict-nongbualamphu
กระบี่ http://vip.totwifi.com/ict-krabi
ชุมพร http://vip.totwifi.com/ict-chumphon
ตรัง http://vip.totwifi.com/ict-trang
นครศรีธรรมราช http://vip.totwifi.com/ict-nakhonsithammarat
นราธิวาส http://vip.totwifi.com/ict-narathiwat
ปัตตานี http://vip.totwifi.com/ict-pattani
พังงา http://vip.totwifi.com/ict-phangnga
พัทลุง http://vip.totwifi.com/ict-phatthalung
ภูเก็ต http://vip.totwifi.com/ict-phuket
ยะลา http://vip.totwifi.com/ict-yala
ระนอง http://vip.totwifi.com/ict-ranong
สงขลา http://vip.totwifi.com/ict-songkhla
สตูล http://vip.totwifi.com/ict-satun
สุราษฎร์ธานี http://vip.totwifi.com/ict-surat


ICT Free Wifi  มีความเร็ว ดาวน์โหลด/อัพโหลด สูงสุด 2Mbps/512bps

Account นี้ใช้งานได้ครั้งละ 20 นาที เวลารวมไม่เกิน 120 นาทีต่อวัน อายุการใช้งาน 180 วัน นับตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก

ถ้ายังไม่เข้าใจดูรายละเอียดการสมัครที่นี่ จาก MThai.com

January 17, 2013

วันครูอำเภอนครหลวง - ราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 33 ปี 2556

images by free.in.th

วันที่ 16  มกราคม  2556  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  จัดงานวันครูแห่งชาติ
ของอำเภอนครหลวง  ณ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"  โดยได้เชิญนายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม นายอำเภอนครหลวง เป็นประธานและมอบรางวัลครู  โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ร่วมงานและแสดงความยินดีครูที่ได้รับวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ  มีข้าราชการครูในประจำการ นอกประจำการ และผู้มีเกียรติร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกสค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุรุสภา และครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอนครหลวงร่วมสนับสนุน การจัดงานงานวันครูของอำเภอนครหลวง มีกิจกรรม ดังนี้
          1. กิจกรรมทางศาสนา  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          2. พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตนการกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
          3. ยกย่อง เชิดชูครู ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น มอบเกียรติบัตรรางวัล"ครูดีศรีนครหลวง", "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"  ครูไม่มีวันลาในรอบปี 2555 ,รางวัลครูที่ร่วมบรรเลงดนตรีไทยทั้งครูในประจำการและนอกประจำการ รวมทั้งครู-ผู้บริหารที่ได้รับวิทยฐานะในระดับต่างๆ
          4. ภาคบ่าย- ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา
          5. ตอนเย็น-ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปจัดงานรื่นเริง สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  จัดงานราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 33 ประจำปี 2556  โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน ครูบำนาญ พ่อค้า ประชาชนร่วมงาน

January 15, 2013

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ 2556

เดือนมกราคมทุกปีวนเวียนมาถึง ในวงการศึกษาทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คงจำกันได้ดีว่า วันที่
16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เรา วันนี้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จะให้ทุกคนทำความรู้จักถึงความหมายของครู และประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันครูกันครับ

ความหมายของครู
          ครู หมายถึง  ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อัน หมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย ซึ่งในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคนแรก" ของเราแล้ว การที่เด็ก ๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านความสำคัญของครู
          ใน ชีวิตของคนเราถือว่า บิดามารดา เป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด เพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ความเมตตา มีความห่วงใย และเสียสละเพื่อลูก นอกจาก บิดามารดา แล้ว ก็มีครูเป็นผู้มีพระคุณคล้าย บิดามารดา คือ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้บุพการี
          ครู จึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้นวันที่ 6 ตุลาคม จึงได้เป็นวันครูสากล เพื่อคนที่เป็นครูทั่วโลกที่เสียสละนำพาเราทุก ๆ คน ไปถึงฝั่งฝันนั่นเอง

ประวัติความเป็นมา
          วันครู ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกัน ก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครู และครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคีของครู

          ทุก ปีคุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา เป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา

         
พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป.พิบูล สงคราม นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

         
 "ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า วันครู ควร มีสักวันหนนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

          จาก แนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก ในปีเดียวกันที่ให้มีวันครูเพี่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูและพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ครูกับประชาชน

          ด้วยเหตุนี้ คณะมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น วันครู โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็น วันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว

          านวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงาน ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญ คือ หนังประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ

การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันครู  

          เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของครู ตลอดจนจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีครู และบทบาทหน้าที่ของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครู ตลอดจนการจัดกิจรรมได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมวันครู

          การ จัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ สังคมตลอดเวลาในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
          1. กิจกรรมทางศาสนา
          2. พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตนการกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
          3. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬา หรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น  
      

ดาวน์โหลด เพลงรางวัลของครู รวมผลงานเพลงเกียรติยศ เทิดเกียรติคุณครู

วิดีโอ เกี่ยวกับวันครู พ.ศ.2556

กิจกรรมวันครูนครหลวง  การจัดงานวันครูของอำเภอนครหลวง  จัด ณ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ทุกปี  มีข้าราชการครูในประจำการ นอกประจำการ  โดยได้เชิญนายอำเภอนครหลวง เป็นประธานและมอบรางวัลครูทุกปี  ได้จัดรูปแบบการจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
          1. กิจกรรมทางศาสนา  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          2. พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตนการกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
          3. ยกย่อง เชิดชูครู ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น มอบเกียรติบัตรรางวัล"ครูดีศรีนครหลวง", "รางวัลหนึ่งแสนครูดี" ครูไม่มีวัลาในรอบปี 2555 ,รางวัลครูที่ร่วมบรรเลงดนตรีไทยทั้งครูในประจำการและนอกประจำการ รวมทั้งครู-ผู้บริหารที่ได้รับวิทยฐานะในระดับต่างๆ

          3. ภาคบ่า- ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู เป็นการแข่งขันกีฬา
          4. ตอนเย็น-ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปจัดงานรื่นเริง สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  จัดงานราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 33 ประจำปี 2556 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน ครูบำนาญ พ่อค้า ประชาชนร่วมงาน

ภาพบรรยากาศการจัดงานจะรายงานให้ต่อไปครับ

โพลวันครู ชี้ นักเรียนส่วนใหญ่ อยากให้ครูเป็นครูที่ดี ใจดี /มีเวลา ทุ่มเทตั้งใจสอนเด็กเต็มที่

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา