January 26, 2010

โครงการทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถ ตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 12

วันที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 08.30 น. สมาคมผู้บริหารสถาน ศึกษานครหลวง จัดโครงการทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถ ตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียน นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) โดย นายสึโยชิ ซาคากุระ ประธานบริษัท ทีเอส เทค ( ประเทศไทย ) จำกัด ) เป็นประธาน เปิดงาน นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบงบประมาณ การจัดกิจกรรม จำนวน 100,000 บาท มีกิจกรรมในการแข่งขั้น จำนวน 80 กิจกรรม ในพิธิปิด นายธำรง แก้วเล็ก ผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติ เป็นประธานกล่าวปิดและให้โอวาทนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน


กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอนครหลวง จัดงานวันครู พ.ศ. 2553

วันที่ 16 มกราคม 2553 นางสาวสุนทรี ดิษฐลักษณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีทักษิณ ประธานจัดงานวันครูอำเภอนครหลวง โดยมีผู้ร่วมงาน ได้แก่ นายอำเภอนครหลวง นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครูบำนาญ ครู และผู้ร่วมงานจำนวนมาก โดย นายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอนครหลวง ให้เกียรติให้โอวาท แก่ครู และผู้ร่วมงาน ในวันครู โดยได้รับงบประมาณในการจัดงาน จากสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู และ จาก สกสค.

สำหรับในภาคกลางคืนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงจัดงานราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 30 นายสมพร โพธิ์ย้อย ประธานจัดงาน ได้รับความอนุเคราะห์รางวัลโต๊ะ และผู้ร่วมงานจากผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง มีผู้ร่วมงานเหนียวแน่เช่นเดิม

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา