October 23, 2014

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อย.1เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่านใหม่ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เริ่มด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หลังจากนั้นประชุมชี้แจงข้อราชการให้ทราบและถือปฏิบัติ
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา