February 19, 2010

การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

       โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) โรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณธรรมกลุ่มอุตรนคร อำเภอนครหลวง ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมนักเรียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร และจัดอบรมค่ายพระ (โต๊ะครู) ครู ผู้ปกครอง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยนำนักเรียนและพระ (โต๊ะครู) ครู ผู้ปกครอง ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 10 โรงเรียนเข้ารับการประชุม ได้รับเกียรติ จาก ผอ.ธำรง แก้วเล็ก ผอ.สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ รองสันติชัย คำสมาน เป็นประธานในพิธิเปิดและปิด โดยได้นิมนต์ พระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญญู และคณะ วัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มาเป็นพระวิทยากรในการอบรมนักเรียน โดยใช้งบประมาณที่ได้จัดสรรงบประมาณปี 2553 จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555February 16, 2010

การเตรียมประเมินสมรรถนะครู-ผู้บริหาร

รายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการประเมินสมรรถนะมีมากครับ  มีเวลาอยากให้ศึกษา เตรียมตัวไว้ก่อนครับ
เอกสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ SP2 สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

แหล่งความรู้ kroobannok.com

February 10, 2010

การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการไทยเข็มแข็ง 2555

เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2553 ผมได้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น ภายใต้โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จึงนำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการไทยเข็มแข็ง 2555 มาฝากครับ ตามรายละเอียด powerpoint ที่เตรียมมาให้ครับ

February 09, 2010

การประเมินสมรรถนะครู เริ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2553

ภาพจาก Kruthai.info
การประเมินสมรรถนะครู เป็นส่วนหนึ่งของของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ(UTQ)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มเข็ง 2555 (SP2)   ที่จะพัฒนาครู  ให้เป็นครดี  มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น  จึงไม่ต้องตกใจว่าประเมินและมีผลต่างๆเกี่ยวกับตนเองหรือไม่  เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครับ  มีจุดเด่น จุดด้อยในสมรรถนะใดก็พัฒนาในจุดนั้น  มีหลักสูตรในการพัฒนา ประมาณ 32 หลักสูตร  เสริมจุดเด่น เติมเต็มจัดด้อย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  รวมรวมให้ท่านครับ ดูรายละเอียดที่นี่
หนังสือปกคู่มือ / คำนำ / สารบัญ / เนื้อหา / ภาคผนวก-แบบประเมิน / คู่มือ / คณะทำงาน / แนวปฏิบัติ / ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคล(Id Plan) , 2 , / กระบวนการประเมินสมรรถนะ,การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

February 05, 2010

ครู ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนเตรียมประเมินสมรรถนะและความรู้

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล โดยจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครู สมรรถนะหลักและสายงาน และประเมินความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้ปฏิบัติการสอนทุกคน ซื่งคล้ายๆแบบประเมินด้าน 1,2 ในการประเมินวิทยฐานะจะเริ่มประเมิน ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 - 14 มีนาคม 2553  Download คู่มือฉบับเต็มของ สพฐ.


ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา