August 11, 2013

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศมอบสื่อการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2556  หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ โดยการนำของ พลอากาศตรี  มานะ  ประสพศรี  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงกองทัพอากาศ รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 8  ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน  ตรวจรักษาโรค  ตัดผม  งานอาชีพ  พร้อมนำวงดุริงยางค์ทหารอากาศมาแสดง  โดยได้มอบสื่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) ด้วย  สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน    ในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจาก นาวาอากาศเอกวีรชน  นรานุต  ศิษย์เก่าของโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)
No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา