June 21, 2015

ชมย้อนหลัง BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2558ถ่ายทอดสด งานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-17.00 น. จังหวัด ขอนแก่น
วิทยากร อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีส­ารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc
Google PLus : DLIT PLC 

คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร


คลิปรายการ "ดูให้รู้" วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ดูให้รู้ : ฝึกเด็กสู่คนคุณภาพ
ถ้าจะฝึกมารยาท และระเบียบวินัย ซึ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็ก ๆ คุณจะใช้วิธีไหน เราจะพาไปดูการฝึกเด็กในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เด็กเล็กระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับประถมศึกษา
การเรียนแบบทดลองให้เห็นจริงจังในโรงเรียน­กวดวิชา และนำการเล่นกีฬามาประกอบกับการสอนมารยาทใ­นระดับอนุบาล จนเด็ก ๆ สนุกและจำได้โดยไม่รู้ตัว

ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

          


          สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  โดย นายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ได้แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาน้องใหม่ในอำเภอนครหลวง  ทั้ง 4  โรงเรียน  และ รองผู้อำนวยการ  ตั้งแต่วันที่ 12  มิถุนายน  2558  - วันที่ 19  มิถุนายน  2558  ดังนี้
1.นายวุฒิชัย   จำปาหวาย    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)
2.นายชัยยศ  ปัญญสงค์       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)
3.จ.ส.ต.สุกฤษฎ์  มายุศิริ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำมะกัน "เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง"

4.นางดวงภัทร  สุนิมิตร        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
5.นางธณัญญา  โพธิ์ศรี        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)           
         หลังจากประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ในวันที่  19  มิถนายน 2558  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ได้จัดงานเลื้ยงต้อนรับน้องใหม่ทุกคน  ทั้งนายกสมาคมและประธานกลุ่มอุตรนครและประธานกลุ่มศรีทักษิณ  ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการทำงาน  ยินดีให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ  ทุกคนต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูมาเป็นผู้นำ  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ขอให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึ้นเราต้องพัฒนาตนเองรอบด้าน   ทุกโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งถือเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของอำเภอนครหลวงทั้งสิ้น   ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  เต็มศักยภาพมากที่สุด   
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา