February 04, 2013

กระทรวงศึกษาธิการปรับแบบพิมพ์ ปพ.1 ใหม่ เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2555


ภาพจากเว็บไซต์ครูวันดี
กระทรวงศึกษาธิการปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ใหม่  ให้สถานศึกษาในไปในแนวทางเดียวกัน  การสื่อสารความเข้าใจตรงกัน  ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน  เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแบบที่ เว็บไซต์ครูบ้านนอก

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา