January 19, 2015

สพฐ.สอบ ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา-สอบครูผู้ช่วย ปี 2558

       


       ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และครูผู้ช่วยหน้าใหม่ๆอีกมากพอสมควร  ครูเก่าๆก็เริ่มลาวงการศึกษาไปเรื่อยๆ คาดว่าอีกไม่เกิน 5 ปี ครูเก่าๆก็จะเกษียณเกือบหมด  เหตุผลต่างๆนาๆ เช่น ทำงานมานานแล้วอยากพักผ่อน  ตามไม่ทันเทคโนโลยี  เด็กทุกวันนี้ดื้อมาก  ยิ่งสอนมากคุณภาพยิ่งต่ำ  เบื่อผู้บริหารบ้าง  บ้างก็ว่าทำงานแล้วไม่ได้ปรับเงินเดือน ดูแลแต่รุ่นใหม่ๆบ้าง  นั่นเป็นเหตุผลแต่ละบุคคลห้ามคิดไม่ได้ครับ  อย่างไรแม้จะมีปัญหาอย่างไร  การศึกษายังต้องดำเนินต่อไป  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้ช่วยแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนมากเปิดโอกาสให้ครูรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปตามความคาดหวังของสังคม  ท่านใดที่ต้องการความก้าวหน้าสายผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมสอบได้ครับผมได้เตรียมรายละเอียดให้ท่านได้เตรียมความพร้อมได้ครับ

- สพฐ.เตรียมคัดเลือกผอ.-รองผอ.รร.
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. และได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบแล้ว เพื่อ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก โดยมีปฏิทินดังนี้ รับสมัครคัดเลือก กลุ่มประสบการณ์ และกลุ่มทั่วไป ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.- 1 ก.พ.2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 6 ก.พ.2558 ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงาน ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.พ.2558สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ วันที่ 14 ก.พ.2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 ก.พ.2558 และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28ก.พ.2558 โดยผู้ที่จะได้รับการขึ้นบัญชี 2 ปี จะต้องสอบได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม 
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

สพฐ.เปิดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยปี 58


          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดร่างปฎิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2558 แล้ว โดยจะรับสมัครสอบวันที่ 23 – 29 มี.ค.2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่เม.ย. สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 23 เม.ย. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิสอบข้อเขียน ภาค ข วันที่ 28 เม.ย. สอบข้อเขียน ภาค ข วันที่ 2 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 7 พ.ค. สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 10 พ.ค. และประกาศผลการสอบภายในวันที่ 14 พ.ค. โดยขณะนี้ สพฐ. กำลังให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาส่งอัตราว่าง และสาขาวิชาเอกที่ต้องการเปิดสอบแข่งขันมายังสพฐ.จากนั้นจะได้มีการออก ประกาศปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

January 17, 2015

สมาคมผู้บริหาร-สมาคมครูนครหลวงจัดงานวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2558

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 " เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ "
เมื่อวันที่  16  มกราคม 2558  เวลา 09.00 น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง และสมาคมครูนครหลวง ได้จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  โดยได้รับเกียรติจาก สจ.วันชัย  รักษาสกุล  สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอนครหลวง  เป็นประธาน นายมนัส  ทัพไทย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ได้อ่านสารของคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558  กิจกรรมในวันครูแห่งชาติของอำเภอนครหลวงมีกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนาถวายภัตตาหารเพลแด่ประสงฆ์  พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  โดยมีพิธีปฏิญาณตน การกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู  มอบเกียรติบัตรยกย่องครู เช่น หนึ่งแสนครูดี ครูดีศรีนครหลวง  ครูไม่มีวันลา ประจำปี 2557  นอกจากนี้ประธานยังได้ติดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ในปี 2557 และให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู กิจกรรมในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู แข่งขันฟุตบอล  วอลเลย์บอล  และกีฬาเปตอง  และจัดงานราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 35 ในตอนเย็น  สำหรับงานวันครู ได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงานในอำเภอนครหลวง  หน่วยงานทางการศึกษาของอำเภอนครหลวง คณะครูจากทุกโรงเรียนในอำเภอนครหลวง    
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา