November 27, 2013

นครหลวงจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน นครหลวงเกมส์


สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน  นครหลวงเกมส์  โดยมี นายวันชัย รักษาสกุล สจ.เขตนครหลวง และรองประธานสภา อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน  นครหลวงเกมส์  ของโรงเรียนในอำเภอนครหลวง ประจำปี 2556  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ประกอบด้วย โรงเรียนในอำเภอนครหลวง 19 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน 

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา