October 16, 2010

E – Training กับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน


กระทรวงศึกษาธิการพยายามพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกรูปแบบ  มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  ที่นับวันจะต่ำลงโดยภาพรวมเราต่ำกว่าหลายๆประเทศในทวีปเอเชียด้วยกัน  หลายประเทศเอาจริงจังกับภาษาที่สองกันแล้ว  พร้อมเปิดประเทศรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ถ้ายังไม่เตรียมพร้อมเราก็จะสู้ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้แล้ว  ครูถึงเป็นที่คาดหวังของสังคมมากแม้จะไม่เต็มร้อย แต่คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มที่การศึกษา  ถึงตรงนี้ต้องถามว่าเราพร้อมหรือยัง รัฐบาลใช้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(2552-2561)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง การพัฒนาคนต้องเริ่มต้นจากการศึกษา  การพัฒนาด้วยระบบ E – Training ของรัฐบาลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  ใช้งบประมาณจาก Sp2  กับ UTQ Online  ที่กำลังจะอบรมหลายท่านถามว่าเขาบังคับหรือไม่  ไม่สมัครได้ไหม  สมัครแล้วจะได้อะไร  คงจะตอบคำถามแทนครูไม่ได้  ทุกคนต้องอบรมในวิชาบังคับมีทั้งวิชาแกน(ทุกคนต้องเรียน) และวิชาเฉพาะตามกลุ่มสาระศึกษา VDO UTQ Online (เปิดเสียงด้วยครับ) ต้องถามเราเองว่าเราต้องการจะช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา   พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  และพัฒนาคุณภาพนักเรียนหรือไม่  ถ้าเราจะมองบริบทในภาพรวมแล้ว  ครูเราตอนนี้ตามไม่ทันนักเรียนแล้ว  เด็กใช้อินเตอร์เน็ตคล่องปรือ ติดต่อสื่อสารได้เก่งกว่าครู  ถ้าครูชี้นำในทางที่ถูกเขาจะได้ประโยชน์จากโลกออนไลน์มากที่สุด  เป็นภาระหน้าที่ของครูที่ต้องกระทำ  ถึงเวลาหรือยังที่ครูต้องพัฒนาตนเอง  ถ้ายังใช้อินเตอร์เน็ตไม่คล่อง  Download E-book  ที่เขียนใช้พัฒนาครูศึกษาได้ครับ  รัฐบาลใช้  E – Training  ในการพัฒนาครูทั้งประเทศคงไม่มีวิธีใดดีที่สุดแล้วกับบุคลากร 3 4  แสนคน  อย่างไรก็ตามความไม่พร้อมของอินเตอร์เน็ตตามชนบทยังไม่มีใช้ ใช้ AirCard ก็ช้าทางที่ดีรัฐบาลควรที่จะแก้ระบบควบคู่ไปด้วย ที่บ้านสายผ่านหลายปีแล้วขอเบอร์ยังไม่ได้เลย  ถ้ามีจะคิดจะทำอะไรก็ง่ายไปหมด จะมีพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนให้รู้เรื่องการทำบล็อกหรืออะไรทำนองนั้น  ผมสมัคร UTQ Online  ตั้งแต่ก่อนเว็บล่มแล้วครับ  จึงมาเชิญครูทุกท่านร่วมโครงการศึกษารายละเอียด  สมัครที่นี่ 

October 05, 2010

การพัฒนาครู ด้วยระบบ e-Trainging - UTQ online

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ด้วยระบบ E-Training พัฒนาครู ผู้บริหาร ศน. ที่มีผลการประเมินในระดับกลางและระดับต้น หรือรายวิชาที่สนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพครูผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานให้กับบุคลากรครูทั่วประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.utqonline.com/
รายละเอียดหนังสือ สพฐ.
ดู VDO รายละเอียดก่อน
แหล่งเรียนรู้ :: ทั้งหมด
ศึกษารายละเอียดที่  http://www2.utqonline.in.th/knowledge_base_page
Download File Power Point

October 04, 2010

บริษัท ทีเอส เทค(ประเทศไทย)จำกัด มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553

วันที่ 1  ตุลาคม  2553   เวลา 08.30  น.นายยาสุโนริ  ซาคุไร  ประธานบริษัท  ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553   จำนวน  75  ทุน  ทุนละ  2,500  บาท  จำนวนเงิน 187,500  บาท  แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 1 - 3  ที่เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของอำเภอนครหลวงทั้ง  5  โรงเรียน  ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และบริษัทพร้อมที่จะรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัทเข้าทำงาน  สำหรับทุนนักเรียนนี้โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียนในอำเภอนครหลวงคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลน  จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในนามบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย)  ขอบคุณสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ที่ช่วยประสานงานทุนนักเรียน  ขอบคุณโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"  ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ  ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง  และนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา  บริษัทยินดีให้ทุกการศึกษานักเรียนในอำเภอนครหลวงตลอดไป 
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา