October 07, 2013

อ.นครหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ ทีเอสเทค ครั้งที่ 15


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26  กันยายน  2556  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ ทีเอสเทค ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ครั้งที่ 15  โดย นายยาสุโนริ  ซาคุไร  ประธานบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด)  เป็นประธานเปิดงาน  ได้รับเกียรติจาก  นายภิรมย์  นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต รับมอบงบประมาณการจัดกิจกรรม จำนวน 130,000 บาท ในการจัดโครงการและกล่าวขอบคุณบริษัท  ให้โอวาทนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  โดยนายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  กล่าววัตถุประสงค์ในการจัด สำหรับในปีนี้การแข่งขันเพื่อเตรียมการสำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  มีนักเรียนและครูร่วมกิจกรรมประมาณ  1,000  คนเศษ
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา