November 28, 2010

โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์) ได้รับมอบอาคารเรียน


วันที่ 26 พฤศจิกายน  2553  เวลา 10.30 น. รองศิลา  ปุยสุวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบอาคารเรียน  และสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)  จาก Mr.Nicholas Walker  ผู้อำนวยการโรงงานบริษัท สยามมิชลีน จำกัด  แหลมฉบัง  ซึ่งโรงเรียนวัดเรือแข่ง เป็นโรงเรียน 1  ใน 9  โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท  บริษัทได้นำพนักงานมาปรับปรุงผนังอาคารคารเรียนเป็นคอนกรีต  ทาสีอาคารเรียน  และปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ใช้งบประมาณกว่า 100,000  บาท  นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนเงินพัฒนาการศึกษาอีก 50,000  บาท  ให้ ผอ.ศักดิ์ศิริ  สุภสุข  ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                สำหรับการพัฒนาอาคารสถานที่ในครั้งนี้  ยังได้รับความร่วมมือจากพนักงานบริษัท สยามมิชลีน  จำกัด แหลมฉบัง  ชมรม ฅนช่วยฅน  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  อำนวยความสะดวกระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำนวยความสะดวกตลอดเวลาที่ลงพื้นที่ 

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา