August 29, 2010

English Camp At Watbanchung School 29 Aug. & 5 Sep. 2010

วันนี้วันหยุดของข้าราชการ แต่ครูโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) นำนักเรียน เข้าค่าย English Camp รุ่นที่ 1 ชั้น ป.1 - ป.5 วันที่ 29 สิงหาคม 2553 และ รุ่นที่ 2 ชั้น ป.6 – ม.3 วันที่ 5 กันยายน 2553 แบ่งตามวัยเด็กครับ  โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ อ.ธวัชชัย และ คณะวิทยากรชาวต่างชาติ หลายชาติ เช่น อินเดีย จีน เม็กซิโก สเปน ฯลฯ เพี่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ทางภาษาที่สอง สำหรับโครงการเข้าค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณเรียนฟรี 15  ปี ของรัฐบาล  กิจกรรมเป็นที่สนใจของนักเรียนมาก Upload ขึ้น Youtube.com ให้แล้วครับ   //// จะดู VDO  ปิดเสียงที่วิทยุออนไลน์ก่อนครับ


No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา