August 02, 2010

กำหนดส่งบันทึกความเป็นครูดีของคุรุสภา

ถึงกำหนดส่งบันทึกความเป็นครูดีของคุรุสภาหลายท่านส่งแล้ว และหลายท่านก็กำลังขับเคี่ยวเขียนส่งให้ทัน ทุกท่านมีภาระ หน้าที่ที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ผู้บริหารรับผิดชอบโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน อะไรอีกหลายอย่าง ส่วนครูรับผิดชอบผู้เรียน ก็จัดการเรียนรู้ให้ประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและของชาติในที่สุด ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน มั่นใจที่ทุกคนจะทำงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ของครูไทย ขณะครูเป็นที่หวังของสังคมที่จะให้เป็นผู้สร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ลองดูแนวคิดการบันทึกความเป็นครูดี ครูอรวรรณ รับราชการครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ครูยุค IT  ที่ถ่ายทอดเรื่องดีๆผ่านเว็บไซต์ gotoknow.org   คลิกที่นี่

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา