June 21, 2015

ชมย้อนหลัง BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2558ถ่ายทอดสด งานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-17.00 น. จังหวัด ขอนแก่น
วิทยากร อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีส­ารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc
Google PLus : DLIT PLC 

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา