June 21, 2015

ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

          


          สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  โดย นายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ได้แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาน้องใหม่ในอำเภอนครหลวง  ทั้ง 4  โรงเรียน  และ รองผู้อำนวยการ  ตั้งแต่วันที่ 12  มิถุนายน  2558  - วันที่ 19  มิถุนายน  2558  ดังนี้
1.นายวุฒิชัย   จำปาหวาย    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)
2.นายชัยยศ  ปัญญสงค์       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)
3.จ.ส.ต.สุกฤษฎ์  มายุศิริ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำมะกัน "เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง"

4.นางดวงภัทร  สุนิมิตร        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
5.นางธณัญญา  โพธิ์ศรี        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)           
         หลังจากประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ในวันที่  19  มิถนายน 2558  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ได้จัดงานเลื้ยงต้อนรับน้องใหม่ทุกคน  ทั้งนายกสมาคมและประธานกลุ่มอุตรนครและประธานกลุ่มศรีทักษิณ  ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการทำงาน  ยินดีให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ  ทุกคนต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูมาเป็นผู้นำ  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ขอให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึ้นเราต้องพัฒนาตนเองรอบด้าน   ทุกโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งถือเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของอำเภอนครหลวงทั้งสิ้น   ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  เต็มศักยภาพมากที่สุด   

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา