September 29, 2015

อำเภอนครหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ ทีเอสเทค ครั้งที่ 17เมื่อวันศุกร์ ที่ 25  กันยายน  2558  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ ทีเอสเทค ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ “ครั้งที่ 17”  โดย นายมาซายูคิ  โอกิโน่  รองประธานบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด)  เป็นประธานเปิดงาน  ได้รับเกียรติจาก  นายอารักษ์  พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  รับมอบงบประมาณการจัดกิจกรรม จำนวน 130,000 บาท ในการจัดโครงการและกล่าวขอบคุณบริษัท  ให้โอวาทนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  โดยนายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  กล่าววัตถุประสงค์ในการจัด สำหรับในปีนี้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้กิจการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเช่นเดียวกับ ครั้งที่ 64  เพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น  มีนักเรียนและครูร่วมกิจกรรมประมาณ  1,000  คนเศษ

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา