August 17, 2014

บริษัท ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2557เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น. นายยาสุโนริ  ซาคุไร  ประธานบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด)  เป็นประธานมอบทุนการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  นักเรียนในเขตอำเภอนครหลวง  จำนวน 75  ทุน  ทุนละ 2,500  บาท  ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยนายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  กล่าวรายงานและขอบบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด)  ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในอำเภอนครหลวงต่อเนื่องทุกปี สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และการแสดงในการมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา