August 25, 2014

ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียนในอำเภอนครหลวงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30  นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับ เด็กหญิงปุญญิศา ปลีกกล่ำ นักเรียนชั้น ป.2  รร.วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)  กลุ่มอุตรนคร อ.นครหลวง หลังที่ 22  และส่งมอบบ้านให้กับ เด็กชายกษิดิ์เดช สำราญอยู่ นักเรียนชั้น ป.2 รร.วัดเรือแข่ง  กลุ่มศรีทักษิณ อ.นครหลวง ตามโครงการ "จิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย" หลังที่ 23  ของสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนในอำเภอนครหลวง บริษัท ห้างร้าน  พร้อมกันนี้ ได้มอบข้าวของเครื่องใช้พร้อมเงินบริจาคให้กับครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา