January 09, 2013

ปฏิทินวันหยุดยาวปี ๒๕๕๖ ต่อการศึกษาภาพจาก www.kapook.com

ปฏิทินปี ๒๕๕๖ ปีนี้มีวันหยุดยาว
นอกเหนือจากวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ถือเป็นวันหยุดครั้งแรกของปีแล้ว ก็ยังมีวันหยุดในช่วงต่างๆ  พบว่ามีวันหยุดราชการต่อเนื่อง ๓-๔ วันติดต่อกัน ๙ ครั้ง  กระตุ้นใช้จ่าย ท่องเที่ยวมากพอสมควร หากมีวันหยุดมากเกินไปอาจส่งผลให้ผู้ทำงานเกิดความขยันน้อยลงได้เช่นกัน อาจมีผลทางด้านภาคอุตสาหกรรมพอสมควร ต้องวางแผนการผลิต เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น
  ที่ผมนำมาลงให้ในเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  การหยุดยาวต่อเนื่องหลายๆวันส่งผลต่อการจัดการศึกษาแน่นอน อย่างไรก็ตามโรงเรียนต้องวางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  เนื่องจากแต่ละปีโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีกิจกรรมมากแล้ว
VDO ข่าวเด่นเช้านี้ > จัดทริปสุดชิลวางแผนเที่ยวรับปฏิทินหยุดยาวปี ๒๕๕๖

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา