January 07, 2013

สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต ๑ จัดทำบุญ ๙ อำเภอ ๙ วัด เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖


วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. รองปรีวัติ  สมัครประโคน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป  ณ วัดนครหลวง  อำเภอนครหลวง ตามนโยบายผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต ๑  ในการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  ทั้ง ๙ อำเภอ  ๙ วัด เพื่อเป็นสิริมงคลและทำบุญทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโอกาสขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ ๘ มกราคม ๒๕๕๖  พระครูกิตติปัญญาวัฒน์ (หลวงพ่อสุรินทร์)  เจ้าอาวาสวัดนครหลวง ได้ให้พรปีใหม่ให้ผู้ร่วมงานด้วย

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา