October 16, 2010

E – Training กับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน


กระทรวงศึกษาธิการพยายามพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกรูปแบบ  มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  ที่นับวันจะต่ำลงโดยภาพรวมเราต่ำกว่าหลายๆประเทศในทวีปเอเชียด้วยกัน  หลายประเทศเอาจริงจังกับภาษาที่สองกันแล้ว  พร้อมเปิดประเทศรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ถ้ายังไม่เตรียมพร้อมเราก็จะสู้ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้แล้ว  ครูถึงเป็นที่คาดหวังของสังคมมากแม้จะไม่เต็มร้อย แต่คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มที่การศึกษา  ถึงตรงนี้ต้องถามว่าเราพร้อมหรือยัง รัฐบาลใช้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(2552-2561)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง การพัฒนาคนต้องเริ่มต้นจากการศึกษา  การพัฒนาด้วยระบบ E – Training ของรัฐบาลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  ใช้งบประมาณจาก Sp2  กับ UTQ Online  ที่กำลังจะอบรมหลายท่านถามว่าเขาบังคับหรือไม่  ไม่สมัครได้ไหม  สมัครแล้วจะได้อะไร  คงจะตอบคำถามแทนครูไม่ได้  ทุกคนต้องอบรมในวิชาบังคับมีทั้งวิชาแกน(ทุกคนต้องเรียน) และวิชาเฉพาะตามกลุ่มสาระศึกษา VDO UTQ Online (เปิดเสียงด้วยครับ) ต้องถามเราเองว่าเราต้องการจะช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา   พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  และพัฒนาคุณภาพนักเรียนหรือไม่  ถ้าเราจะมองบริบทในภาพรวมแล้ว  ครูเราตอนนี้ตามไม่ทันนักเรียนแล้ว  เด็กใช้อินเตอร์เน็ตคล่องปรือ ติดต่อสื่อสารได้เก่งกว่าครู  ถ้าครูชี้นำในทางที่ถูกเขาจะได้ประโยชน์จากโลกออนไลน์มากที่สุด  เป็นภาระหน้าที่ของครูที่ต้องกระทำ  ถึงเวลาหรือยังที่ครูต้องพัฒนาตนเอง  ถ้ายังใช้อินเตอร์เน็ตไม่คล่อง  Download E-book  ที่เขียนใช้พัฒนาครูศึกษาได้ครับ  รัฐบาลใช้  E – Training  ในการพัฒนาครูทั้งประเทศคงไม่มีวิธีใดดีที่สุดแล้วกับบุคลากร 3 4  แสนคน  อย่างไรก็ตามความไม่พร้อมของอินเตอร์เน็ตตามชนบทยังไม่มีใช้ ใช้ AirCard ก็ช้าทางที่ดีรัฐบาลควรที่จะแก้ระบบควบคู่ไปด้วย ที่บ้านสายผ่านหลายปีแล้วขอเบอร์ยังไม่ได้เลย  ถ้ามีจะคิดจะทำอะไรก็ง่ายไปหมด จะมีพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนให้รู้เรื่องการทำบล็อกหรืออะไรทำนองนั้น  ผมสมัคร UTQ Online  ตั้งแต่ก่อนเว็บล่มแล้วครับ  จึงมาเชิญครูทุกท่านร่วมโครงการศึกษารายละเอียด  สมัครที่นี่ 

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา