October 04, 2010

บริษัท ทีเอส เทค(ประเทศไทย)จำกัด มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553

วันที่ 1  ตุลาคม  2553   เวลา 08.30  น.นายยาสุโนริ  ซาคุไร  ประธานบริษัท  ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553   จำนวน  75  ทุน  ทุนละ  2,500  บาท  จำนวนเงิน 187,500  บาท  แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 1 - 3  ที่เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของอำเภอนครหลวงทั้ง  5  โรงเรียน  ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และบริษัทพร้อมที่จะรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัทเข้าทำงาน  สำหรับทุนนักเรียนนี้โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียนในอำเภอนครหลวงคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลน  จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในนามบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย)  ขอบคุณสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ที่ช่วยประสานงานทุนนักเรียน  ขอบคุณโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"  ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ  ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง  และนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา  บริษัทยินดีให้ทุกการศึกษานักเรียนในอำเภอนครหลวงตลอดไป 

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา