September 21, 2010

โรงเรียนวัดละมุด อบรมนักเรียนโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด

วันที่  20  กันยายน  2553  นายปทีป   บุญแจ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด  ณ โรงเรียนวัดละมุด อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การอบรมนักเรียนตามโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด  ระหว่างวันที่  20 - 21  กันยายน  2553  เพื่อปลูกฝัง  และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเสพติด  ในชุมชน  โดยการอบรมนักเรียนโรงเรียนวัดละมุดทุกคน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สำหรับการอบรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรนครหลวง  คณะวิทยากรจากครูในอำเภอนครหลวง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง 

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา