September 13, 2010

งานกตัญญูครูเกษียณอำเภอนครหลวง ปี 2553

วันที่ 10 กันยายน 2553 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงและสมาคมครูนครหลวง ได้จัดศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อประยุกต์ในการจัดการเรียนการรู้ของครูนครหลวง ช่วงเย็นจัดงานกตัญญูครูเกษียณอำเภอนครหลวง ให้ผู้เกษียณทั้งหมดทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานบริการ สมาคมยังได้รับเกียรติจาก ผอ.สพป.อย. 1 ท่านธำรง แก้วเล็ก ที่เข้าร่วมงานด้วย รวม 13 ท่าน งานกตัญญูครูเกษียณอำเภอนครหลวงจัดเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานครบ 60 ปี จัดงานมาแล้วเกือบ 30 ปี จนเป็นประเพณีของครูนครหลวง ในปี 2553 นี้ จัดงาน ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูบำนาญ ข้าราชการครูในอำเภอนครหลวงเกือบ 150 คน ร่วมงาน

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา