February 19, 2010

การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

       โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) โรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณธรรมกลุ่มอุตรนคร อำเภอนครหลวง ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมนักเรียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร และจัดอบรมค่ายพระ (โต๊ะครู) ครู ผู้ปกครอง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยนำนักเรียนและพระ (โต๊ะครู) ครู ผู้ปกครอง ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 10 โรงเรียนเข้ารับการประชุม ได้รับเกียรติ จาก ผอ.ธำรง แก้วเล็ก ผอ.สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ รองสันติชัย คำสมาน เป็นประธานในพิธิเปิดและปิด โดยได้นิมนต์ พระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญญู และคณะ วัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มาเป็นพระวิทยากรในการอบรมนักเรียน โดยใช้งบประมาณที่ได้จัดสรรงบประมาณปี 2553 จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา