February 09, 2010

การประเมินสมรรถนะครู เริ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2553

ภาพจาก Kruthai.info
การประเมินสมรรถนะครู เป็นส่วนหนึ่งของของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ(UTQ)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มเข็ง 2555 (SP2)   ที่จะพัฒนาครู  ให้เป็นครดี  มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น  จึงไม่ต้องตกใจว่าประเมินและมีผลต่างๆเกี่ยวกับตนเองหรือไม่  เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครับ  มีจุดเด่น จุดด้อยในสมรรถนะใดก็พัฒนาในจุดนั้น  มีหลักสูตรในการพัฒนา ประมาณ 32 หลักสูตร  เสริมจุดเด่น เติมเต็มจัดด้อย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  รวมรวมให้ท่านครับ ดูรายละเอียดที่นี่
หนังสือปกคู่มือ / คำนำ / สารบัญ / เนื้อหา / ภาคผนวก-แบบประเมิน / คู่มือ / คณะทำงาน / แนวปฏิบัติ / ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคล(Id Plan) , 2 , / กระบวนการประเมินสมรรถนะ,การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา