December 26, 2012

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๖ 
ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร"รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เพิ่มพูนปัญญา  นำพาไทยสู่อาเซียน"

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา