December 24, 2012

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2555


วันที่ 22–24  ธันวาคม 2555  สมาคมผู้บริการสถานศึกษานครหลวง ได้ประสานงานจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  ปีการศึกษา 2555  ให้แก่โรงเรียนในอำเภอนครหลวง   ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่า 2  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีทั้งลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่  โดยมีลูกเสือ - เนตรนารี  และผู้กำกับลูกเสือ  รวม  500 คนเศษ  จาก 15  โรงเรียนในอำเภอนครหลวง ที่เข้าร่วมกิจกรรม

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา