October 21, 2011

โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วม รายงานความเสียหาย สพฐ. ทางเว็บไซต์ด่วน

อุทกภัย น้ำท่วม อยุธยา ปี 2554 และอีกหลายๆจังหวัด  ก่อให้เกิดความเสียหายหนักแก่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัด  บ้าน และโรงเรียน เฉพาะโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต แทบทุกโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วม สถานศึกษาในอำเภอนครหลวง  21  โรงเรียน ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 100%  โดยเฉพาะโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) โรงเรียนเดียวที่ไม่เคยประสบอุทกภัยน้ำท่วมมาก่อน น้ำท่วมสูงสองเมตรเศษ  ทุกโรงเรียนได้รับความเสียหายกันถ้วนหน้าทั้งอาคารไม้  อาคารคอนกรีต  วัสดุ  ครุภัณฑ์การศึกษา ดูตัวอย่างโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) เถอะครับระดับน้ำสูงแค่ไหน  หลายโรงเรียนน้ำท่วมเกือบเดือนแล้วน้ำยังไม่ลดเลย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานผู้ได้รับผลการะทบจากอุทกภัยในเว็บไซต์  เพื่อสรุปความเสียหายโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ประสบอุทกภัยต่อไปรายงานความช่วยเหลือ >>>   
กรอกรายละเอียดตามตัวอย่าง   ใส่รหัสผ่าน(เพื่อความปลอดภัย)  โรงเรียนในอำเภอนครหลวงขอรหัสผ่านที่  ผอ.ภาณุวัฒน์ ครับ  ส่วนโรงเรียนใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ขอที่ประธานกลุ่มโรงเรียนได้เพื่อความสะดวกความปลอดภัยข้อมูลครับ 
แล้วเข้าไปคลิก >>>เพิ่ม   ข้อมูล รายงานความเสียหายอุทกภัยน้ำท่วมของโรงเรียน  และการให้ความช่วยเหลือ  

ก่อนกรอกข้อมูลเตรียมรายละเอียดรายงานอุทกภัย น้ำท่วมของโรงเรียน  ก่อนกรอกข้อมูลออนไลน์


No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา