June 11, 2010

สกสค. ประชุมผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2553 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมสมัชชาครูเรื่อง "การสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิก ช.พ.ค." โดยมีเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. ทุกอำเภอทั่วประเทศ ประมาณ 2,000 คน รมว.ศธ. ได้แจ้งนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญการสร้างขวัญและกำลังใจครู และการพัฒนาครูทั้งระบบ ได้แก่
1.การผลิต การพัฒนา และการใช้ครู ใน 10 ปีข้างหน้า จะมีครูที่เกษียณอายุราชการประมาณ 20,000 คน จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่ผลิตครูให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทที่สำคัญในการที่จะนโบบายสู่การปฏิบัติ เตรียมจัดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ สพฐ. และสื่อ นวัตกรรมต่างๆอำนวยความสะดวกครูและนักเรียน
2.การพัฒนาระบบค่าตอบแทน กำลังดำเนินการเกี่ยวกับ พรบ.เงินเดือน เงินเดือนครู และกองทุนพัฒนาครู
3.จัดทำโครงการพัฒนาชีวิตครู มีแนวดำเนินการ เช่น ปรับโครงสร้างหนี้ แก้ปัญหาหนี้สินครู ใช้นโยบายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แต่ละอำเภอได้แก่
1. นางอาภรณ์ทิพย์ เอื้อประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
2. นายไพล๊อต บุศราคำ ผอ.ร.ร.หนองขนาก “ตุรงค์เรือง” อ.ท่าเรือ
3. นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผอ.ร.ร.วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) อ.นครหลวง
4. นายไพโรจน์ ประสพวงศ์ รอง ผอ.ร.ร.วัดนาค อ.บางปะหัน
5. นายปฏิญญา ไตรพรหม ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี
6. นายไพโรจน์ ท่าวัง ผอ.ร.ร.วัดมณฑลประสิทธิ์ อ.วังน้อย
7. นายชาญณรงค์ สุทธิกุล ผอ.ร.ร.วัดดอนพุดซา อ.อุทัย
8. นายสมศักดิ์ สุภาพ ผอ.ร.ร.วัดเจ้าปลุก อ.มหาราช
9. นายไพบูลย์ คล้ายวงศ์ ครู ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์ อ.บ้านแพรก

รายละเอียดเพิ่มเติม  เว็บไซต์ สกสค.

1 comment:

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา