June 16, 2010

ระเบียบใหม่ "ลูกเสือ" ผอ.ร.ร.ต้องผ่าน "วูดแบดจ์"

ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 ซึ่งในข้อบังคับนี้ มีผลให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ถือว่าเป็นความก้าวหน้า ในวงการลูกเสือไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านใดยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนครับ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา