May 05, 2010

ลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) ที่นี่


การลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) สพฐ. ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2553 ณ. สถานที่ที่เขตกำหนด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง อำนวยความสะดวก รอง ผอ.ร.ร./ผอ.ร.ร. ในการลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) ดังนี้

ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) ก่อนครับ
คู่มือการลงทะเบียน
• คู่มือการเข้าสู่ระบบ
คู่มือการทำข้อสอบ
- หนังสือราชการจาก สพฐ.
ขั้นตอนลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) 
1. เข้าเว็บนี้ http://www.thai-exam.com/
2. เลือกเขตพื้นที่การศึกษา แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบ"

3. คลิก "สำหรับการลงทะเบียนใหม่ คลิกที่นี่" แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ (มีคำแนะนำด้านขวามือ) กรอกหมายเลขประชาชน E-mail เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน ถ้ายังไม่มี E-mail ต้องสมัครก่อน  Gmail       Hotmail    และ Yahoo
4. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทดลองทำกรอบทดสอบได้ การเข้าระบบก็ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน และเลือก สพท.ของท่าน


ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ จะกำหนดโรงเรียนสถานที่สอบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดวันสอบทั่วประเทศ ทุกเขตพื้นที่ โดยกำหนด 2 วัน สอบวันละ 3 รอบๆ ละ 2 ชั่วโมงดังนี้
14 พฤษภาคม 2553 15 พฤษภาคม 2553

รอบ 1 : 09:00-11:00 รอบ 1 : 09:00-11:00

รอบ 2 : 12:00-14:00 รอบ 2 : 12:00-14:00

รอบ 3 : 15:00-17:00 รอบ 3 : 15:00-17:00


กรอบด้านเนื้อหา
เป็นการสร้างแบบทดสอบ เพื่อประเมินใน สามส่วนคือ
- กรอบที่ 1 : สมรรถนะและความรู้ของผู้บริหารในด้านต่อไปนี้

ด้านการบริหารงาน การบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการวิจัย

- กรอบที่ 2 : สมรรถนะและความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี

- กรอบที่ 3 : การวัดเจตคติและความเป็นผู้นำ

ในอัตราส่วน กรอบที่ 1:กรอบที่ 2: กรอบที่ 3 เป็น 60 : 20 : 20

ลักษณะข้อสอบส่วนใหญ่เป็นแนว Case study บริบทตามกรอบที่กล่่าว

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ศูนย์สอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2553  ลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) ได้เลยครับ


ตัวอย่างแนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.)
ตัวอย่าง ข้อสอบ รอง.ผอ.รร. และ ผอ.รร. ปี 2550
ข้อสอบ ภาค ก ปี 2552 135 ข้อ
แนวข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร


                                     ขอให้ทุกท่านโชคดี สอบผ่านทุกท่านครับ

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา