January 26, 2010

โครงการทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถ ตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 12

วันที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 08.30 น. สมาคมผู้บริหารสถาน ศึกษานครหลวง จัดโครงการทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถ ตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียน นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) โดย นายสึโยชิ ซาคากุระ ประธานบริษัท ทีเอส เทค ( ประเทศไทย ) จำกัด ) เป็นประธาน เปิดงาน นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบงบประมาณ การจัดกิจกรรม จำนวน 100,000 บาท มีกิจกรรมในการแข่งขั้น จำนวน 80 กิจกรรม ในพิธิปิด นายธำรง แก้วเล็ก ผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติ เป็นประธานกล่าวปิดและให้โอวาทนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน


No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา