November 10, 2015

ชมรมรักษ์ชุมชนจัดค่ายเรียนรู้ให้นักเรียนในอำเภอนครหลวงเมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2558  ชมรมรักษ์ชุมชน  พร้อมด้วยบริษัทในเครือข่าย  9  บริษัท  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 10  โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญฯ  โดยจะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  พระนครศรีอยุธยา  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  10  โรงเรียนได้แก่  รร.วัดปรีดาราม /  รร.วัดลาย /  รร.นครหลวง(พิบูล) /  รร.วัดเรือแข่ง / รร.วัดละมุด /  รร.ชุมชนวัดเสด็จ /  รร.วัดทองทรงธรรม /  รร.วัดตะโหนด /  รร.โพธิ์ทอง /  รร.ราษฎร์บำเพ็ญ  รวมนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
            - กำหนด  วันที่ 24  พฤศจิกายน 2558  รถออกเวลา  07.30  น.  ทุกจุด
            - นักเรียนแต่งกายกางเกงวอร์มขายาว  รองเท้าผ้าใบ  ชมรมรักษ์ชุมชนมีเสื้อให้นักเรียนทุกคน
            - สรุปผลมีรางวัลให้  รางวัลที่ 1 ได้รับ 5,000 บาท / รางวัลที่ 2 ได้รับ 3,000 บาท /รางวัลที่ 3 ได้รับ 2,000 บาท / ชมเชย 2 รางวัลๆ 1,000 บาท
            นอกจากนี้ชมรมรักษ์ชุมชนเตรียมงบประมาณรองรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  พร้อมให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษาของอำเภอนครหลวง

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา