October 10, 2012

TS TECH ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพฯ ครั้งที่ 14

วันที่ 25  กันยายน  2555  เวลา 09.00 น.  นายยาสุโนริ  ซาคุไร  ประธานบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด)  เป็นประธานเปิดงานโครงการทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 14   ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  โดยนายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ  โดยได้รับเกียรติจาก  นายสมศักดิ์   ภาคเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  รับมอบงบประมาณการจัดกิจกรรม จำนวน 130,000 บาท ในการจัดโครงการและกล่าวขอบคุณบริษัท  ให้โอวาทนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน สำหรับในปีนี้บริษัทมีการประกวดการจัดนิทรรศการยาเสพติดเพิ่มเติม  มีรางวัลให้โรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ มีกิจกรรมในการแข่งขั้นจำนวน  72  กิจกรรม  โดยใช้เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62  มีนักเรียนและครูร่วมกิจกรรมประมาณ  1,000  คนเศษ

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา