September 04, 2012

คู่มือการอบรมการใช้Tabletในการเรียนการสอน ของ สพฐ
สพฐ.ได้ให้คู่มือการอบรมการใช้
Tabletในการเรียนการสอน(ฉบับ สพฐ) สำหรับโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) มาแล้วครับให้โรงเรียน และครู ป.๑ ทุกคนได้พริ้นท์เนื้อหาของคู่มือศึกษาล่วงหน้าด้วยตนเอง หากสงสัยไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใดให้ติดต่อศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับแจกเครื่อง และประหยัดเวลาในการอบรมเอกสาร download เอกสารที่หน้าเว็ปไซต์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง >>> http://www.nsaath.com 
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child)


No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา