July 20, 2010

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” นักเรียนในอำเภอนครหลวง

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. รองศิลา ปุยสุวรรณ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดละมุด ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553 โดยมีโรงเรียนในอำเภอนครหลวง ได้แก่ ร.ร.วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ร.ร.วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) ร.ร.วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง-สง่าศิษญ์อุปถัมภ์) ร.ร.วัดบ้านดาบ และ ร.ร.บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมโครงการมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 300 คน สำหรับการเข้าค่ายบุตรบุตรครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก พระมหามนตรี วลฺลโภ เจ้าอาวาสวัดละมุด พระวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม นำทีมโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺทีโป จากวัดธรรมาจิระตาราม กรุงเทพมหานครNo comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา